Vatten & Avlopp

Vatten & Avlopp

Byte av vatten och avloppsledningar samt separering av dagvattnet från avlopp.

Vi byter ut er gamla vattenledning från tomtgräns ända fram till vattenmätaren i huset. Vi byter även avloppsrören och sätter spolbrunn på ledningen.
Vid behov kan ny dagvattenledning läggas från kommunens nät fram till stuprören. Ny dagvattenbrunn monteras.