Företaget

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att i första hand ge kunden den bästa servicen
och den mest kostnadseffektiva lösningen.
Hög kvalitet är av yttersta vikt för oss, och vi utbildar oss ständigt för att nå detta mål.

Miljöpolicy

Berggårdens Grävtjänst AB
skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:
• Att erbjuda marknaden miljöeffektiva maskintjänster.
• Att ständigt genom faktainsamling och utbildning förbättra verksamheten ur miljösynpunkt samt att förebygga föroreningar på marken såväl som i luften.
• Att i tillämpningsbara delar följa aktuell miljölagstiftning , andra samhällskrav samt kundens krav.
• Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda mål.

Presentation

Företaget startades 1974 av Leif Berggården.
1987 bytte företaget namn till Berggårdens Grävtjänst AB och blev aktiebolag.
Företaget drivs numera av sonen Conny Berggården.
Berggårdens Grävtjänst AB är medlemmar i Maskinentreprenörerna och GDL.
Vi är diplomerade entreprenörer för små avlopp och har ett bra samarbete
med miljökontoren i kommunerna.
Berggårdens Grävtjänst AB har kollektivavtal.